lunes, 22 de abril de 2013

Campaña de apoyo a la Ingeniería Informática (firma)

Email del "Colexio Profesional de Enxeñería en Informática de Galicia" en apoyo a la Ingeniería Informática. Participa y firma.
---------
Apreciada/o colexiada/o

O CPEIG quere que te sumes á campaña en prol da defensa das Enxeñarías Informáticas, perante o trato discriminatorio nun asunto tan crucial para o futuro das enxeñarías como supón o presunto borrador da Lei de Servizos Profesionais (LSP).

De confirmarse este presunto borrador na futura LSP, implicaría claramente un agravio tanto ás profesións como ás propias titulacións, con consecuencias inmediatas e incuantificables en materias de seguridade, calidade de vida e benestar social. Nun contexto de crise e cambio de modelo económico, esta exclusión das Enxeñarías en Informática suporía un claro impedimento ao avance e progreso do noso país, non poñendo fin á sangría de talento xove que estamos a sufrir.

Para apoiar a campaña, segue a ligazón:

https://www.change.org/es/peticiones/ministerio-de-econom%C3%ADa-y-competitividad-trato-igualitario-a-ingenier%C3%ADas-en-inform%C3%A1tica-en-la-futura-lsp