martes, 26 de mayo de 2009

Avaliación

Información y cartel remitido por el Rectorado.
-----------------
PROFESORADO DA UDC

Achégase o cartel anunciador da Avaliación Docente, para que poida darlle publicidade entre o seu alumnado colocándoo na aula, na porta do seu despacho, ou onde estime conveniente.

Grazas pola súa colaboración
Saúdos cordiais
avaliemos at udc.es