domingo, 10 de abril de 2011

Xornadas sobre o Esquema Nacional de Seguridade nas administracións públicas

A Secretaría Xeral de Modernización e InnovaciónTecnolóxica de Presidencia da Xunta de Galicia está a organizar unhas xornadas,que terán lugar nas vindeiras datas en distintas cidades galegas, para adifusión do Esquema Nacional de Seguridade (ENS) nas distintas administraciónspúblicas de Galicia. O obxecto será analizar a problemática derivada da entrada en vigor do Real Decreto 3/2010 do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Esquema Nacional de Seguridade, de obrigado cumprimento por parte de todos os órganos da Administración así como por calquera entidade de dereito público dependente deles.

Noticia completa disponible aquí.

[Fuente.: Alejo por email, gracias]